-Arktissamarbeidet forsvinner i tåkeheimen

Både Torgeir Knag Fylkesnes (t.h.) fra SV og Barentssamarbeidets "far", Thorvald Stoltenberg etterlyser større eierskap til samarbeidet i nordområdene. (Foto: Johannes Jansson og Magnus Frøderberg, norden.org.)
-Stormakter som Russland og Kina orienterer seg mot Arktis, mens Nordisk ministerråd trekker seg ut. Helt uforståelig, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes, og beskriver samarbeidsdokumentet om Arktis som "inn i tåkeheimen".

-Stormakter som Russland og Kina orienterer seg mot Arktis, mens Nordisk ministerråd trekker seg ut. Helt uforståelig, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Nordisk Råds sesjon i Stockholm denne uken har blant annet behandlet et nytt arktisk samarbeidsprogram. SV-representanten Knag Fylkesnes fra Troms er ikke imponert over budsjettet dette viktige samarbeidet tilgodeses med.

En nedskjæring

-Det er en reell nedskjæring i forhold til tidligere. Regnskapet for det arktiske samarbeidsprogrammet i 2013 viser 9,5 millioner kroner, men budsjettet for 2015 nå er på 8,6 millioner. Det er jo ingen prioritering – tvert imot, sier han til High North News.

-Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) sa at navet i nordområdesatsingen må og skal være kunnskap. Men ministerrådet forholder seg knapt til Nordforsk, som lyser ut 85 millioner kroner til forskning i nord.

Klarsyn i Moskva og Beijing

Jeg synes det er merkelig at man ikke ser disse koblingene, og at viktigheten av nordområdene ses tydeligere fra Moskva og Beijing enn fra Stockholm, København og Oslo.

Både «verden» og forskningsmiljøer verden over orienterer seg mot Arktis, mens Nordisk ministerråd trekker seg ut. Forstå det den som kan. Faktum er at ministerrådets budsjett for de tre baltiske statene (ca. 11 millioner kroner) er større enn for Arktis. Baltikum er ikke en gang en del av Norden, påpeker Torgeir Knag Fylkesnes.

Inn i tåkeheimen

Ifølge SV’eren var det forrige arktiske samarbeidsprogrammet, som nå ble erstattet eller fornyet, adskillig mer konkret og handlingsrettet enn det nye, som skal gjelde i perioden 2015-2017.

-Mitt inntrykk, og det var også min kommentar under debatten, er at språkrikdommen øker, mens pengebruken minker. Spørsmål om hva man vil gjøre mer av i Arktis blir selvsagt ikke besvart, men man beveger seg lenger og lenger inn i tåkeheimen.

 Stoltenberg etterlyser eierskap

Fylkesnes viser til Thorvald Stoltenberg, av mange kalt nordområdesamarbeidets far, som holdt innledning under rådets siste møtedag, fredag.

-Han (Stoltenberg) pekte på at det er altfor få mennesker som nå føler noe eierskap til arbeidet i nordområdene, Barentssamarbeidet og så videre. Selv vil jeg gjerne følge opp med å spørre om hvem i dagens regjering som føler et slikt eierskap. Det er vanskelig å få øye på, og slike ting er tydeligvis svært personavhengig, merkelig nok, avrunder en litt oppgitt Torgeir Knag Fylkesnes.

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: