Saka skal opp til plenumsbehandling på Sametinget i Enare i dag, melder NRK Sápmi.

– Jeg vil først høre hva de andre representantene mener om saka før jeg kommer med min mening, forklarer Näkkäläjärvi.

Han er usikker på hvilken vei debatten vil falle.

– Uansett om det blir nei eller ja, vil det være viktig med et stort flertall. Et enstemmig vedtak ville vært det beste, mener sametingspresidenten.