– Jeg er skuffet over at vår nasjonale bank ikke ser at dette er en flott anledning til både å synliggjøre at Norge er et land som er tuftet på territoriet til to folk, det norske og det samiske,  sier Aili Keskitalo.