Nå kan EU få innpass i Arktisk Råd

- Selfangst er bærekraftig og livsviktig for urbefolkningen, skrev regjeringene i Nunavut (urfolksområdet i det nordlige Canada) og Grønland i en felleserklæring til EU for snart to år siden.
EU og Canada har blitt enig om en handelsavtale som gjør det mulig for EU å få observatørstatus i Arktisk Råd.
EU og Canada har blitt enig om en handelsavtale som gjør det mulig for EU å få observatørstatus i Arktisk Råd.

Canada har gått imot forslaget om at EU får observatørstatus i Arktisk Råd siden 2009. Grunnen til dette har vært EUs sanksjoner mot import av selskinn til Europa. Forhandlinger mellom landene har pågått siden Arktisk Råds ministermøte i Kiruna 2013.

- Vi har arbeidet lenge for å få på plass en avtale med Canada om import av sel til Europa. Nå som den endelig er på plass kan Canada fjerne restriksjonene, og EU kan endelig få observatørstatus i Arktisk Råd sier Marie-Anne Coninsx, EUs ambassadør i Canada, til den canadiske avisen Embassy.Kun tradisjonell seljakt

Handelsavtalen gjør det mulig for urbefolkningen i Canada å eksportere selskinn til Europa. I tillegg fjerner EU sanksjoner mot selskaper som prosesserer og behandler sel kjøpt fra urbefolkningen.

- Konklusjonen fra ministermøtet i Kiruna i 2013 var veldig klar. Det er full støtte for at EU får observatørstatus i Arktisk Råd, bare denne avtalen kom på plass. Nå har vi åpnet for at sel som er felt ved tradisjonelle metoder kan eksporteres til Europa, og problemet er løst sier Marie-Anne Coninsx.

Ifølge en erklæring godkjent av den europeiske unionen 18. august vil Canada gå inn for at EU skal innlemmes i Arktisk Råd når avtalen signeres.


To forskjellige saker

Canadiske myndigheter nevnte ikke EUs fremtid i Arktisk Råd, da handelsavtalen ble offentliggjort 10. oktober. Talspersonen til Leona Aglukkaq, som er Canadas minister i Arktisk Råd, sa at handelsavtalen og EUs posisjon i rådet ikke har noe med hverandre å gjøre.

- Arktisk Råd er en konsensusbasert organisasjon. Vi vil ikke spekulere i hva utkomme av neste års ministermøte i vil bli sier talspersonen til avisen Embassy.

Om EU får observatørstatus avgjøres ved neste ministermøte i Arktisk Råd i 2015.


Arktisk Råd:
Arktisk råd er det eneste politiske samarbeidsorgan som omfatter alle de arktiske statene. Her møtes de arktiske statene og representanter for urfolk for drøfting av saker som har felles interesse. I de senere årene har rådets internasjonale innflytelse og betydning blitt vesentlig styrket. De åtte arktiske statene er Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Canada og Russland. I tillegg har en rekke land observatørstatus.

Tags