Spredtbygde strøk på dagsordenen

Infrastruktur i spredtbygde strøk settes på dagsordenen.

4. og 5. november avholder Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)-nettverket sitt årlige forum. I år er forumet lagt til Bodø, og Nordland fylkeskommune sammen med Nord-Norges Europakontor er ansvarlige for  årets arrangement, opplyser fylkeskommunen. 

NSPA er et regionalpolitisk samarbeid der 14 fylker i nordlige Norge, Sverige og Finland går sammen via sine kontorer i Brussel for å drøfte felles utfordringer.  Det overordnede temaet er hvordan man kan håndtere NSPA-regionens spesielle utfordringer – blant annet hardt klima og spredt befolkning – ved hjelp av EU-programmer.

Nordområdene og infrastruktur er i fokus under årets forum.

Les mer her.

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: