Vil oppgradere kvensk

Finnmarkingene vil ha en oppgradering av kvensk språk fra nivå to til tre i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.
Finnmarkingene vil ha en oppgradering av kvensk språk fra nivå to til tre i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

Kvensk ble anerkjent som eget språk i Norge så sent som i 2005. Det ble satt satt til nivå to, men et innbyggerinitiativ i Finnmark ønsker nå at kvensk skal ha nivå tre. En slik oppgradering vil kunne forplikte alle forvaltningsnivå til å ta mer ansvar for språket. 

Fylkestinget i Finnmark skal behandle saken på sitt møte 29. oktober, og i innstillingen foreslås det å støtte en slik oppgradering. Tags