Staten selger Cermaq-aksjene

Nærings- og fiskeridepartementet har akseptert å selge statens aksjer i Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation.

Nærings- og fiskeridepartementet har akseptert å selge statens aksjer i Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation.

Det bekreftes i en pressemelding.

I går ble det kjent at ledelsen og styret i Cermaq har takket ja til tilbudet fra japanerne, og solgt sine aksjer.

Mitsubishi Corporation fremsatte tilbudet for en måned siden, gjennom sitt heleide datterselskap MC Ocean Holdings Limited. Det gjaldt kjøp av samtlige aksjer i selskapet, til en pris på 96 kroner per aksje. Budfristen gikk ut i går.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå - på vegne av den norske staten - akseptert tilbudet for alle statens aksjer i Cermaq.

Staten eier 54.731.604 aksjer i Cermaq, og det tilsvarer 59,17 prosent av den utstedte aksjekapitalen.

Såfremt tilbudet gjennomføres vil staten ikke lenger eie aksjer i selskapet.

Tags