Lanserer stort bokverk

Under frigjøringsjubileet i Kirkenes lanseres to nye bøker om naboskapet mellom Norge og Russland.

Under frigjøringsjubileet i Kirkenes lanseres to nye bøker om naboskapet mellom Norge og Russland.


Verket tar for seg naboskapet mellom landene, årene 1814 og frem til i dag. Det er tidligere Moskva-ambassadør Øyvind Nordsletten og professor Jens Petter Nielsen som skal presentere bøkene.


Jens Petter Nielsen er også redaktør for boken som tar for seg tiden mellom 1814 til 1917; «Russland kommer nærmere: Norge og Russland 1814-1917» I tillegg presenteres boken «Naboer i frykt og forventing: Norge 1917-2014»


Under frigjøringsjubileet lanseres også dokumentsamlingen «Det nye Norge og det gamle Russland. Norsk-russiske forbindelser 1905-1917»


Bøkene tar for seg hvordan relasjonene mellom Norge og Russland har endret seg de siste 200 årene og hvilke forestillinger vi har om hverandre. Verket beskriver norsk samfunnsutvikling i relasjon til Russland. Bøkene fokuserer særlig på de nordlige områdene, der Norge og Russland har felles grense. Bøkene er basert på det største felles russisk-norske forsknings- og formidlingsprosjektet til nå.

 

 

 

Tags