Erna vil samarbeide mer med Asia

Sør-Koreas president Park Geun-hye var en av de statsminister Erna Solberg møtte under ASEM-toppmøtet i Milano, Italia. (Foto: Statsministerens kontor)
Samarbeidet med Asia er viktig, sier statsminister Erna Solberg. Hun mener Arktisk råd – med flere asiatiske land som observatører – vil være en viktig kilde til kunnskap om utfordringene og mulighetene i nordområdene.

Samarbeidet med Asia er viktig, sier statsminister Erna Solberg. Hun mener Arktisk råd – med flere asiatiske land som observatører – vil være en viktig kilde til kunnskap om utfordringene og mulighetene i nordområdene.

Det kommer frem i en oppsummering på regjeringens Europaportal, etter toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Milano, før helgen.

Tema for årets toppmøte var «ansvarlig partnerskap for bærekraftig vekst og sikkerhet».

Solberg holdt det norske innlegget på toppmøtet, og det var her hun vektla hvor viktig samarbeid mellom Norge og Asia er for handel og økonomisk vekst.

I innlegget la Solberg vekt på betydningen av et godt samarbeid for handelsruter mellom Norge og Asia, og en sikker og miljøvennlig ferdsel i Arktis.


Maritime forbindelser

- Den maritime industrien har historisk sett vært forbindelsen mellom Asia og Europa. For en sjøfartsnasjon som Norge, er det viktig å sikre et stabilt og forutsignart rammeverk for matritime næringer. Norge setter stor pris på samarbeidet vi har med våre asiatiske partnere om maritime spørsmål, uttalte statsministeren.

Mer enn 90 prosent av verdenshandelen skjer med skip, og med stadig issmelting i Arktis kan det åpne seg nye muligheter.


Sårbare nordområder

- Verdens travleste skipsleder er mellom Asia og Europa. Et isfritt Arktis kan redusere seilingstiden mellom Nord-Europa og Øst-Asia med opp mot 40 prosent. Sjøtransport i de sårbare nordområdene krever de høyeste sikkerhets- og miljøstandardene tilgjengelig. Derfor har Norge gått i front for utviklingen av slike obligatoriske standarder i Den internasjonale maritime organisasjonen, sier Solberg.

Under Arctic Business 2014, den internasjonale næringslivskonferansen som nylig ble arrangert i Bodø, ble det flere ganger trukket frem at det er et stort behov for standardisering og felles regler i Arktis. Konferansen var i regi av Norsk Rederiforbund, og samlet toppledere fra selskaper med interesser i Arktis.

I forrige uke var 66 eksperter – fra sju land – samlet i Tromsø for å diskutere seg frem til nye internasjonale standarder for petroleumsvirksomhet i Arktis.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: