Vil etablere samisk filminstitutt

For å møte behovet for samiskspråklige produksjoner må det satses målrettet mener Torgeir Knag Fylkesnes.

For å møte behovet for samiskspråklige produksjoner må det satses målrettet mener Torgeir Knag Fylkesnes.

Fylkesnes foreslår at Nordisk råd vurderer å etablere et internasjonalt samisk filminstitutt.

Saken står på dagsorden under Nordisk råds 66. sesjon i Stockholm 27.-30. oktober. 

I medlemsforslaget vises det til at det allerede eksisterer et internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokeino, men at kun Norge deltar økonomisk her. Det er naturlig å omfavne dette til å gjelde hele det samiske området. 

Det vises til at potensialet for film med historier fra samiske områder er stort både nasjonalt og internasjonalt, og at dette på langt nær er utnyttet. Det er et udekket behov for samiskspråklige audiovisuelle produksjoner, både spillefilmer/tv-serier, kortfilmer, dokumentarer, spill og apper. 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: