Det vi skal leve av i framtida!

Leder i Nordland SV, Marius Meisfjord Jøsevold, svarer fylkesrådsleder Tomas Norvoll i dette leserinnlegget: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll stiller på nettstedet High North News (HNN) spørsmålet «Hva skal vi leve av i framtida?» Han erkjenner i samme åndedrag at de fleste alt for lenge og kanskje alt for ensidig har tenkt og sagt; «olje og gass».

Leder i Nordland SV, Marius Meisfjord Jøsevold, svarer fylkesrådsleder Tomas Norvoll i dette leserinnlegget: 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll stiller på nettstedet High North News (HNN) spørsmålet «Hva skal vi leve av i framtida?» Han erkjenner i samme åndedrag at de fleste alt for lenge og kanskje alt for ensidig har tenkt og sagt; «olje og gass».

Norvoll fastslår at man har gitt denne delen av næringslivet for mye oppmerksomhet og ofret for store investeringer på denne industrien. Derfor stiller han også spørsmålet «Hva om vi brukte like store ressurser på andre næringer?»

Nå er Tomas Norvoll veldig generell i sin argumentasjon og gir få konkrete svar på egne spørsmål. Men bare det faktum at han stiller disse spørsmålene og gir uttrykk for en viss usikkerhet og bekymring for utviklingen av næringslivet i nord, gjør innlegget interessant.

Les kronikken fra Norvoll her.

SV har hele tiden argumentert aktivt for at vi må gå bort fra den ensidige satsingen på olje og gass. Vi har sett med stor bekymring på at alle investeringer har gått til oljesektoren. Noe som har svekket den tradisjonelle fastlandsindustrien og offentlig sektor. Ikke minst fordi oljesektoren har skapt et lønnsnivå som gjør det umulig for andre sektorer å konkurrere.

Personlig er jeg alvorlig bekymret for rekrutteringen til teknisk sektor i kommuner, fylkeskommuner, vegvesen og jernbaneverk. Ikke minst får vi problemer med å skaffe dyktige lærere i realfagene og yrkesfagene.

Men det viktigste med å begrense olje- og gassektoren er selvsagt klimaspørsmålet. Skal vi nå to-graders målet må vi erkjenne at vi ikke kan ta opp all olje og gass som finnes på vår sokkel. Vi må utvikle grønne arbeidsplasser. Da må vi bruke våre kunnskaper og kompetanse til å utvikle en energiproduksjon som ikke baserer seg på fossilt brensel. Da må vi styrke fiskeriene, ikke bare gjennom å bygge ut trålerflåten men ved å gjør sjarkflåten mer lønnsom og legge forholdene til rette for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Vi må kort sagt få samfunnet inn på et annet og mer miljøvennlig spor.

Hvis Tomas Norvoll og Arbeiderpartiet virkelig ønsker en ny og framtidsrettet kurs, så vet han hvor han kan hente støtte. SV vil være en aktiv og god støttespiller.

I Oslo har de nettopp brukt 280 millioner på et prosjekt som ikke ble noe av, og i likhet med OL er oljeboring utenfor LoVeSe en dårlig ide som gir lite igjen for hver investerte krone. Nordland SV ønsker derfor å invitere Arbeiderpartiet til å dreie kursen til flere investeringer i fiskeri og havbruk, mer satsing på utdanningsinstitusjonene i landsdelen, flere såkornfond, større utfytting av offentlige arbeidsplasser, økt fokus på lokalt og offentlig eierskap, mer satsing på fornybar energi og en stor satsing på miljøvennlige og framtidsrettede samferdselsløsninger. Dette ville gi god klangbunn i en landsdel som er rik på muligheter og skaperkraft, men fattig på kapital og visjonære politikkutviklere. En slagkraftig og nytenkende venstreside vil kunne utgjøre et godt alternativ til høyresidens oljedopede fortidsfokus.

Hvem vil være med inn i framtida?

 

 

Tags