- Tilliten til Russland er brutt

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide betegner Nordens forhold til Russland som varig endret på grunn av situasjonen i Ukraina.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide betegner Nordens forhold til Russland som varig endret på grunn av situasjonen i Ukraina. 

Uttalelsen kom under en rundebordskonferanse tidligere denne uken. Nordisk råd arrangerte konferansen for å fiskutere forsvarspolitiske implikasjoner for europeisk sikkerhet og nordisk forsvarssamarbeid etter Russlands annektering av Krim. 

Foruten Norges forsvarsminister deltok konstituert president i Nordisk råd, Hans Wallmark fra Sverige, politikere fra Nordisk råds presidium, den norske forsvarssjefen admiral Haakon Brunn-Hanssen, samt andre representanter fra de nordiske landene. 

Russlands brudd på folkeretten i Ukraina har store sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norden og Europa. 

- Konflikten i Ukraina har ført til en varig endring i rammebetingelsene for europeisk sikkerhetspolitikk. Tilliten Russland har brutt ned kan ikke bygges opp igjen til fulle. Russland har ikke bare vist en vilje til militærmakt, men også en betydelig forbedret evne til militærmakt. Strategisk mobilitet har økt, samtidig som varslingstiden er sterkt redusert, sier Søreide. 

Konstituert president Hans Wallmark sier at etter Krim kan vi aldri gå tilbake til det forholdet Russland og Europa hadde. 

- Vi må nå finne en ny måte å leve sammen, sier Wallmark. 

 

 

 

 

Tags