Optimisme i Barentshavet

Funnet i Alta-prospektet skaper økt optimisme i Barentshavet. Kart: Oljedirektoratet
Lundins funn i det sørlige Barentshavet er veldig positivt for den videre aktiviteten i området, sier Petro Arctic.

Lundins funn i det sørlige Barentshavet er veldig positivt for den videre aktiviteten i området, sier Petro Arctic. 

Direktør Kjell Giæver i Petro Arctic tok i mot dagens nyhet om funnet på Loppahøyden med et stort smil. 

- Vi gratulerer operatør Lundin sammen med lisenspartnerne Rwe Dea og Idemitsu med nytt oljefunn 20 kilometer fra deres forrige store funn i Gothalisensen. 

Lundin med gassfunn i Barentshavet

Hvis man legger Lundins funn i altaprospektet sammen med Statoils funn på Skrugard, Havis og Drivis nærmer det seg nå 1000 millioner fat påvist olje i Barentshavet. 

De foreløpige beregningene av funnet i altaprospektet er et sted mellom 14 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, og mellom fem og 17 millioner standard kubikkmeter utvinnbar gass. 

Lundin planlegger å bore tre eller fire lete- og avgrensningsbrønner neste år. 

Udelt positivt

Kjell Giæver mener dette er udelt positivt for videre boreaktivitet i området. 

- Erfaringsmessig gir et slikt funn økt interesse fra andre aktører. Disse funnene fra Lundin er også spennende fordi de er gjort med nye letemetoder, en ny måte å tenke på, sier han. 

Funn gjort med nye letemetoder kan gjøre flere områder interessant igjen. 

- Dette funnet er et godt skritt i riktig retning for å påvise nok olje for utvikling og bygging av ny infrastruktur for oljeproduksjon i Barentshavet, sier Giæver. 

- Hvor langt fram er det før det kan startes produksjon i dette området? 

- Det er helt opp til operatøren selv, men dersom alt videre går på skinner kan det være produksjon på Alta en gang mellom 2025 og 2030, mener Giæver. 

Mangedobling i nord

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å levere til prosjekter på nordnorsk sokkel. De har tidligere laget studien Petro Foresight 2030, som tegner et optimistisk bilde av oljeaktiviteten i Barentshavet. 

- Dette funnet er med på å bekrefte våre scenarier for en mangedobling av petroleumsaktiviteten i nord, sier en fornøyd Giæver. 

 

 

 

Riggen Island Innovator som fant gass i Alta-prospektet. Foto: Island Drilling
Riggen Island Innovator som fant gass i Alta-prospektet. Foto: Island Drilling
Kjell Giæver, Petro Arctic
Kjell Giæver, Petro Arctic

Tags