Nytt gassfunn i Barentshavet

Funnet i Alta-prospektet skaper økt optimisme i Barentshavet. Kart: Oljedirektoratet
Svenskene finner både olje og gass i Barentshavet.

Det er Lundin Norway AS som har påvist olje og gass i Altafeltet i Barentshavet, ca 190 kilometer nordvest for Hammerfest, mellom Snøhvit og Johan Castberg. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 609 som ble tildelt i 2011. Det er boret til et vertikalt dyp på 2221 meter under havoverflaten, på et havdypå på 388 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. 

Det foreløpige resultatet etter boringen setter altafunnets utvinnbare olje- og gassintervall til mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter, brutto. Det anslås å være mellom 85 og 310 millioner fat olje.

Konsernsjef i Lundin Petroleum Ashley Heppenstall sier at Alta er et betydelig funn. Alta ligger nært Gohta, et funn Lundin gjorde for ca ett år siden. 

Heppenstall sier at Altafunnet er nok et positivt skritt mot å bekrefte tilstrekkelig ressursvolum i Loppahøyden til å starte produksjon. 

- Vi er veldig begeistret for dette funnet, og over potensialet i Loppahøyden, sier Heppenstall. Lundin planlegger nå å bore tre eller fire avgrensnings/letebrønner i området i løpet av 2015. Selskapet har identifisert flere strukturer med samme trend som Gohta og Alta i det samme konsesjonsområdet, og mener det er potensial for flere hundre millioner fat. 

- Letesuksessen vår i Barentshavet har vært mulig på grunn av solid forberedelse og brede miljøvurderinger, som inkluderer kartlegging av bunnforholdene. Loppahøyden påvirkes av Golfstrømmen og er isfri året rundt og langt fra den sørlige iskanten, sier Ashley Heppenstall, konsernsjef i Lundin Petroleum. 

  

Tags