Forretninger i Arktis: – Et spørsmål om tillit

Hans Christian Krarup sier at tillit hos lokalbefolkningen er nøkkelen til suksess i Arktis. (foto: Lars Helgerud)
Golder Associates arktiske direktør Hans Christian Krarup mener god kommunikasjon og involvering av lokalbefolkningen er nøkkelen for suksess i Arktis.

Golder Associates arktiske direktør Hans Christian Krarup mener god kommunikasjon og involvering av lokalbefolkningen er nøkkelen for suksess i Arktis.

n

Hans viktigste budskap under Arctic Business er å lytte og kommunisere godt med lokalbefolkningen i nordområdene.

n

- Det er utrolig viktig å samarbeide med lokale næringskrefter. Som utenforstående mangler man den innsikten som man trenger. I tillegg mangler man ofte troverdighet og den nødvendige respekten og aksepten man behøver for å kunne etablere seg i de nordlige områdene sier Hans Christian Kraup.

n

Som leder for den arktiske avdelingen til Golder Associates har Krarup arbeidet i flere arktiske land.

n

 

n

Et spørsmål om fordelinger

n

I Finland og Sverige ser man i dag en massiv mineralproduksjon. I Norge har man ikke sett den samme ekspansjonen, men Kraup mener Norge har like gode muligheter som nabolandene.

n

- Det er helt klart potensial for gruveindustri her i landet, og det er ingen faglige argumenter som tilsier at det ikke skulle gått bra her i Norge. Det dette handler om er hvordan man skal få politikere og lokalbefolkningen om bord.

n

Ifølge Krarup er store forskjeller på hvilke industrier som har størst aksept i de Arktiske landene;

n

- I Norge ser det ut til at det er lettere å få folk med på oljeutvinning i havområdene, mens det er større skepsis til gruvedrift. På Grønland derimot er det omvendt. Der er det stor skepsis til oljeboring, mens gruvedrift er langt mer akseptert blant lokalbefolkningen.

n

Han mener det er et spørsmål om fordelinger.

n

- Det viktige her er jo hvordan man sikrer de rette fordelingene. Ved mineralutvinning har man store maskiner i sving og industrien endrer landskapet. Hvorfor skal lokalbefolkningen i nord være interessert i det, når alle inntektene havner i hovedstaden og i statskassen? Det er bare rimelig at samfunnene i nord får en større del av pengene som blir generert.

n

 

n

Starte i det små

n

Krarup vektlegger også faren ved å ta seg vann over hodet. Han sier de store selskapene beveger seg på en knivsegg, både på grunn av varierende mineralpriser, men også fordi de ikke har rukket å tilegne seg nødvendig kunnskap og erfaring.

n

- Det er viktig tror jeg, å starte i det små. Man må involvere lokalbefolkningen og skape arbeidsplasser. Det å starte med så lite som hundre ansatte, gir en kontinuerlig inntekt, samtidig som myndighetene får en forståelse for hvordan dette kan utvikles videre. I tillegg får man avmystifisert det at gruveindustrien nødvendigvis er en skitten bransje. Så kan man heller skalere opp etter hvert, avslutter Hans Christian Kraup, arktisk direktør i Golden Associates.

n

 

n

Avmystifisering

n

Krarup sier det er viktig med god kommunikasjon, både for å kunne benytte seg av lokalkunnskapen som finnes, men også for å endre opinionen og befolkningen sitt inntrykk av industrien, som han mener har fått et ufortjent dårlig rykte.

n

- Selskapene må ha en langsiktig plan, og dette må kommuniseres ut til dem som blir påvirket. Det må etableres en forståelse av at selskapet ikke skal raskt inn og ut, men at det er snakk om langsiktige planer. I tillegg er det utrolig viktig å innhente lokalkunnskap. Man bestiger ikke Mount Everest uten guide, og sånn er det i Arktis også. Industrien trenger den innsikten som lokalbefolkningen innehar. Dette er ikke kvantefysikk, dette er helt enkle grep, forteller Kraup.

n

Han mener dette har bidratt til suksessen Golder Associates - som har eksistert i over femti år - i dag har på Grønland og i Canada.

n

- Vi kan ikke komme som noen turister og fortelle folk hvordan de skal leve... Tillit er nøkkelordet her.

Tags