Blandede følelser for arktisk åpning

The first Arctic Business Conference was held in 2014. Here is moderator Todd Benjamin (left) talking to Sturla Henriksen from Norwegian Shipowners association. (Photo: Linda Storholm)
Rederiforbundets Sturla Henriksen åpnet Arctic Business med milde formaninger til næringslivet om å ta ansvar i Arktis.

Rederiforbundets Sturla Henriksen åpnet Arctic Business med milde formaninger til næringslivet om å ta ansvar i Arktis. 

Topplederkonferansen Arctic Business er nemlig skapt med den globale oppvarmingen som bakteppe. Den globale oppvarmingen skaper muligheter i Arktis. Isens tilbakegang gjør flere ressurser tilgjengelige, og den kommersielle aktiviteten i det sårbare området er økende. Mulighetene er store, ansvaret likeså.

Og det er noe sjefen selv ser med bekymring på:  

- Jeg håper vi slipper å se mange skip gjennom den nordlige sjøruten som en følge av nedsmeltingen. Jeg er først og fremst bekymret for det som nå skjer og de konsekvensene det gir, sier Henriksen. 

Gir arktisk åpning 

For isens tilbakegang gir det Henriksen kaller en arktisk åpning. Arktis åpner seg for aggressiv utnyttelse.

- Det er viktig at bedrifter med interesser her går sammen om en bærekraftig utnyttelse og utvikling av Arktis og bidrar til en trygg og bærekraftig utvikling, sier Henriksen og maner til at bedriftene bidrar med sosialt engasjement. 

For mens de kommersielle interessene er drivende for utviklingen både innen shipping, olje, gass og matproduksjon er det et paradoks at næringslivets bidrag i den offentlige debatten om Arktis er veldig små. Det er helt andre aktører: politikere, organisasjoner og akademia som snakker om den arktiske framtiden. 

- En av de største vekstområdene i Arktis er konferanser om Arktis, spøker Henriksen, men med et snev av alvor bak. Mens politikere, byråkrati, akademia og organisasjonsliv, som han selv representerer, har mange arenaer å møtes er næringslivet i regionen satt på sidelinjen. 

- Vi vil samle næringslivet her. Vi skal diskutere, og snakke om mulighetene i Arktis.

Møtte arktiske værforhold 

Målet er diskusjoner som munner ut i konkrete uttalelser fra næringslivet som kan tas med videre til andre konferanser og møtesteder.

- Også ønsker vi at deltakerne skal finne dette nyttig, legger han til. 

Konferansen har samlet deltakere fra hele verden, og skulle egentlig starte med en utflukt til Salt onsdag kveld. Men arktiske værforhold kan være lite gjestmilde, også denne gang. Det lot seg ikke gjøre å få deltakerne i land på Sandhornøy, men til gjengjeld fikk alle en smak av arktisk uforutsigbarhet.

Økt trafikk

Klimaforsker Laurence C. Smith var tur til å gi publikum en liten oppdatering på klimaendringene.

Hans viktigste poeng var at Arktis endres av eksterne forhold, og raskere enn i resten av verden. 

Smith snakket også om isens tilbakegang og økningen av trafikk gjennom den nordlige sjøruten, men uttrykte større bekymring for den økte "lokaltrafikken" enn shippingrutene. 

- Media er mye mer interessert i en økning i skipstrafikken noen uker hvert år i den nordlige sjøruten, men økt utvikling i Arktis gir økt trafikk lokalt, sier Smith og viser bilder av turisttrafikk, økt samferdsel, olje- og gassvirksomhet. 

- Dette er etter min mening den virkelig store påvirkningen. 

 

Arctic Business skal arrangeres i Bodø annethvert år, neste gang i juni 2016.  

 

Adm. dir. Sturla Henriksen i Rederiforbundet (t.h.) sammen med moderator Todd Benjamin. Foto: Linda Storholm
Adm. dir. Sturla Henriksen i Rederiforbundet (t.h.) sammen med moderator Todd Benjamin. Foto: Linda Storholm
Professor Laurence C. Smith Foto: Linda Storholm
Laurence C. Smith Foto: Linda Storholm

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: