Kostbart vulkanutbrudd på Island

Vulkanutbruddet i midten av august i år har kostet Island nærmere 5,3 millioner norske kroner.

Vulkanutbruddet i midten av august i år har kostet Island nærmere 5,3 millioner norske kroner.

Siden utbruddet startet har mer enn 400 personer arbeidet med å kartlegge og sikre området rundt vulkanen Holuhraun på Island, skriver Island Review.

Sigrún Karlsdóttir, leder for meteorologisk institutt på Island, forteller at de har overvåket området kontinuerlig etter utbruddet, og at over 100 av deres ansatte har tatt del i arbeidet.

I tillegg har Røde kors, søk- og redningstjenesten og forskere fra Universitetet på Island vært involvert.

Tags