Frykter for fremtiden til sjøørreten

Forskere fra NIVA har aldri sett så mye lakselus på ørreten som i år.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NIVA) har aldri sett så mye lakselus på ørreten som i år.

- Hvis vi ikke gjør noe med lakselusa nå, vil det ikke være fiskbar bestand av sjøørret i Norge om ti år sier forsker Bengt Finstad ved NIVA.

Funnene fra i sommer ble nylig publisert i en rapport.

- Det har aldri vært så mye lakselus på sjøørreten som i år. Verst var det i ytre del av Namsenfjorden, der vi i juli fant sjøørret som i snitt hadde over to hundre lus. Selv om jeg har jobbet med dette i over tjue år er jeg sjokkert over hvor ille det er.

Forskerne overvåker lakselus på villfisk i opptil åtte fjorder i Norge. De viktigste forskningsfjordene er Altafjorden, Namsenfjorden, Romsdalsfjorden og Hardangerfjorden.

Han legger vekt på at vi likevel har for lite kunnskap om situasjonen for de norske sjøørretbestandene. Dette gjelder både i forskningsfjordene og ellers langs Norges kyst.

- Ut fra de høye lusetallene vi har sett i forskningsfjordene i år, er det likevel liten tvil om at problemet er mye mer omfattende enn det vi har oversikt over i dag sier Finstad.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: