Disse skal snu EUs syn på arbeidsgiveravgiften

Good cooperation: President of the Troms County government Line Fusdahl (left), President of the Norland County government Tomas Norvoll, Director of the North Noway Brussels Office Trond Haukanes and EU MP Jens Nilson (Sweden). (Photo: Geir Johnson/Nordland County)
Den viktigste oppgaven til de nordnorske representantene i Brussel de nærmeste årene, er å få den reduserte arbeidsgiveravgiften tilbake.

Den viktigste oppgaven til de nordnorske representantene i Brussel de nærmeste årene, er å få den reduserte arbeidsgiveravgiften tilbake.

Det sier fylkesrådsleder i Nordland og styreleder for Nord-Norges Europakontor, Tomas Norvoll (Ap).

Han mener saken har særdeles stor betydning for utviklingen av næringslivet i landsdelen. Arbeidet med å overbevise EU om at Nord-Norge må få beholde den reduserte arbeidsgiveravgiften er allerede i gang, og vil intensiveres også for å få til endringer på kort sikt.


Solid ekstraregning 

1 juli i år ble det – både i EU og Norge – innført nye regler om differensiert arbeidsgiveravgift. De nye reglene innebærer blant annet at bedrifter innen transport, energi og finans – som tidligere hadde lav eller ingen arbeidsgiveravgift i distriktene – nå må punge ut til staten.

Regelendringen har ført til en kraftig økning i arbeidsgiveravgiften i nord, og har opprørt en rekke aktører i de berørte næringene. Blant annet rammes kraftselskapene, Hurtigruten ASA og Widerøe AS hardt.

Regjeringen ba i vår EU-kommisjonen om en gjennomgang av reglene for å unngå en økning, men forhandlingene har vært tøffe, og da finansminister Siv Jensen ble intervjuet om problemstillingen i mai turte hun ikke å love noe.

Når arbeidet med å få EU til å snu i spørsmålet nå intensiveres, er det helt i tråd med Stortingets  vedtak.


- Viktigste sak

Stortinget har bedt regjeringen følge rettsutviklingen i EU og EØS nøye, og så raskt som mulig vurdere om det er mulig å få gjennomslag for endringer.

DA-ordningen som inkluderer transportnæringen ansees som særlig viktig:

Her snakker vi om milliardkostnader for bedriftene. Derfor er dette den aller viktigste saken vi kan jobbe med i Brussel i årene som kommer. Her skal det gjøres en politisk innsats ikke minst overfor EU-parlamentet, sier Norvoll.

Nordland fylkeskommune skriver i en pressemelding at EU på sikt skal revurdere ordningene,  og det starter en ny periode i 2020, som varer til 2026. Derfor starter Nord-Norges Europakontor nå både et kortsiktig og langsiktig arbeid.

- Vi mener vi har gode argumenter fordi redusert arbeidsgiveravgift er et ubyråkratisk og effektivt virkemiddel for næringslivet i distriktene, sier styrelederen for Brussel-kontoret.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: