Kortere reisevei for syke grønlendere

Grønlendere som trenger medisinsk behandling trenger ikke lengre reise helt til København.

Grønlendere som trenger medisinsk behandling trenger ikke lengre reise helt til København. 

En ny avtale mellom de grønlandske og islandske helsemyndighetene gjør det nemlig mulig å droppe Københavnreisen og se østover til Island når helsa skranter. Dette skriver Arctic Journal

Å reise til København har vært krevende for pasientene fra Grønland, som ofte må bruke flere dager borte fra hjemmet for medisinsk behandling. 

Grønlandske pasienter, spesielt de fra østsiden av landet, er bare to timer unna Island med fly. Folk herfra har allerede fått behandling på Island i flere år, men med den nye avtalen på plass vil tilgjengelige tjenester utvides til å gjelde også ikke-akutte behandlinger. 

Kostnadene for behandling på Island vil være ganske lik behandlingen i Danmark, men grønlandske byråkrater forventer at kortere reisevei vil bety lavere kostnader totalt. 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: