Ordkalotten i Tromsø

Litteraturfestivalen i Tromsø tilbyr opplevelser hele helga.

Ordkalotten er i gang. Litteraturfestivalen tilbyr litteratære opplevelser hele helga. 

Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival er en årlig litteraturfestival som finner sted i oktober hvert år. Den kunstneriske profilen er preget av den nordlige beliggenheten, samtidig som perspektivet er globalt. Ordkalotten har et bevisst urfolksperspektiv og et særlig ansvar for å ivareta trespråkligheten i nord (samisk, norsk, kvensk), og for å belyse spesielle forhold i nordområdene.

Festivalen orienterer seg også circumpolart til sine naboer i Sverige, Finland, Russland, Island og Canada – og forholder seg i tillegg til de store kontrastene i nord/sør- problematikken. Ordkalotten har som mål å være aktuell både i en litterær kontekst og i forhold til pågående nasjonale og internasjonale prosesser, melder Festivalen.
Les hele festivalprogrammet her.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: