- Longyearbyen er den arktiske hovedstaden

Leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik, mener Svalbard må se mot nye markeder.
Med sin unike lokasjon, og ferdig utbygde infrastruktur, stiller Svalbard sterkt i det arktiske kappløpet.

Med sin unike lokasjon, og ferdig utbygde infrastruktur, stiller Svalbard sterkt i det arktiske kappløpet.

- Om du trekker en sirkel rundt alt nord for 75 grader, da ser du hvor sentralt Longyearbyen ligger. Her stiller vi med ferdig utbygd infrastruktur, internasjonal havn og internasjonal flyplass. Vi stiller med offentlig forvaltning og et godt servicetilbud. Det alene er et fantastisk utgangspunkt. I et slikt perspektiv hevder jeg at Longyearbyen er den arktiske hovedstaden , sier leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik.   


Ny næringsplan

Det er en ny næringsplan som nå skal rette søkelyset mot de nordlige øygruppene. Den ble overrakt næringsminister Monica Mæland i september da hun besøkte Longyearbyen.

- Bare det faktum at regjeringen sender opp næringsministeren til Svalbard er et utrolig positivt signal. Hun sa tydelig at næring er - og kommer til å bli - enda viktigere for Svalbard fremover, forteller Aunevik.

Det er flere grunner til at det kommer en næringsplan nå. Den forrige planen er allerede 25 år gammel og mye har skjedd siden da. Aunevik vil være med på å stake ut en ny kurs for næringslivet i regionen.

- Den gamle næringsplanen har vært en suksess, og nå må vi bygge videre på det vi har fått til her oppe. Vi vil skape en ny ånd og forståelse for aktivitet i Arktis. Vi vil vokse oss større, og trenger trygge rammebetingelser som tillater vekst. I tillegg har vi fokus på at vi må samarbeide mer innenfor forskning og næringsliv. Vi må utvikle oss, sier Aunevik.

 

Store Norske sliter

Svalbard går en utfordrende tid i møte. Hjørnesteinsbedriften Store Norske har de siste årene levert negative driftsresultater og med rekordlave kullpriser har selskapet store utfordringer foran seg.

- Med dagens kullpriser har Store Norske store utfordringer, og betydningen av bedriften er nok større enn de fleste liker å tenke. Prisene på kull er halvert siden 2008 og det er lite som tyder på at prisene kommer til å stige. Dette kan få alvorlige konsekvenser. Det betyr at satsingen på nye næringer blir desto viktigere skulle deler av bergindustrien falle bort, sier Aunevik.

En nedleggelse av Store Norske vil få ringvirkninger langt utover de årsverkene som forsvinner. Reiselivet har sett en vekst på 30 prosent hittil i år, men dette er en sårbar bransje og veksten kan fort forsvinne. Det er i dag to aktører som flyr til Longyearbyen, og skulle byen miste 100 årsverk vil det sannsynligvis bidra til at byen mister ett av rutetilbudene. Dette vil igjen bety færre overnattinger på byens hoteller. For reiselivsbransjen vil dette virke svært negativt. og byen kan miste deler av servicetilbudet som blant annet forskerne etterspør.

- Det er viktig å huske på den symbiosen vi har her, og hvor sårbart samfunnet vårt er, sier Aunevik. 

 

Må tenke nytt

Det er mange aktører som viser interesse for havbunnen i Arktis. Isen smelter og nye områder åpner seg for utvinning av olje, gass og mineraler. Terje Aunevik mener Svalbard, og Longyearbyen må ta del i industrien som beveger seg nordover.

- Oljedebatten har en tendens til å bli veldig polarisert. Vi vil ikke diskutere det ene eller det andre, men mener det ligger mye spennende midt i mellom. Vi må være med å bidra med støttefunksjoner tilknytta den maritime aktiviteten som foregår i Arktis, og det er ikke bare olje- og gassproduksjon.

Aunevik mener at uavhengig av hvilke maritime aktiviteter som foregår utenfor Svalbard er det naturlig at næringslivet beveger seg ut i det markedet som finnes utenfor kysten. Han er selv daglig leder av logistikkfirmaet Pole Position AS, og har jevnlig anløp til havna, med skip knytta til seismikkskyting i Øst-Grønland.

- De vi har jobbet med foretrekker helt klart Longyearbyen som knutepunkt for sin aktivitet. Geografisk sett for all kartleggingsarbeid som beveger seg nord for Jan Mayen vil det være kortere å gå til oss enn til fastlandet.

 

Posisjonerer seg i Arktis

Det er mye som tyder på at regjeringen jobber aktivt med å posisjonere seg i Arktisk, og at Svalbard kommer til å spille en viktig rolle i regionen. Næringsministeren understrekte under sitt besøk hvilken viktighet Svalbard har og kommer til å få fremover.

- Mye tyder på at prosessen med å få en sterkere posisjon i Arktis er i gang sier Aunevik.

Nå skal Næringsforeningen følge opp dette, og det er nå arbeidet starter.

- Vi merker jo en økt interesse for Arktis, bare med alle de seminarene og konferansene som arrangeres for tiden. Vi skal delta på disse og arrangere et næringslivsseminar her i Longyearbyen. Da skal vi begynne å konkretisere det vi har kommet frem til i næringsplanen sier leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik.

 

 

 

Tags