Svart hav i leverandørindustrien?

Flere av bedriftene i Sandnessjøen har nedskalert virksomheten den siste tiden. Foto: Helgelandsbase
Leverandørindustrien på Helgeland slipper ikke unna krisen som nå rammer bransjen på landsbasis.

Leverandørindustrien på Helgeland merker krisen som nå rammer bransjen.  

Mer enn 75 personer skal ha mistet jobben den siste tiden, og mens noen omtaler situasjonen som en kjempekrise og sier dette er starten på slutten, mener andre at nedturen er midlertidig. 

Adm. dir i Helgelandsbase Jann Wincent uttalte til High North News i forrige uke at nedturen er midlertidig, han tror bransjen vil se bedre tider igjen. 

Spørsmålet alle stiller seg er om produksjonen på Skarv, Norne og Aasta Hansteen når den kommer, er nok til å holde trykket oppe i oljebransjen på Helgeland. Eller er eventyret over når Aasta Hansteen er i drift? 

Enkelte hevder at produksjonen på Skarv, Norne og Aasta Hansteen ikke er nok, det er leteboringen som gir mest virksomhet lokalt.  

- Er gullalderen over for leverandørindustrien på Helgeland? 

- Industrien på Helgeland har lang erfaring og leverer både til norsk sokkel og internasjonalt. Mange bedrifter har en god posisjon og står godt rustet i møte med framtiden, sier Eskil Eriksen, kommunikasjonssjef nord i Statoil. 

- Er det markedets svingninger vi nå ser, eller er dette mer spesielt? 

- Leteaktiviteten vil svinge, det er naturlig. Men mye har skjedd siden starten på Norn ei 1997. Skarv er kommet i produksjon, og det tredje feltet, Aasta Hansteen, er under utvikling. Statoil investerer mye på Helgeland nå gjennom Aasta Hansteenutbyggingen, vi har også hatt høy leteaktivitet i området rundt Norne de siste årene, sier Eriksen. 

Optimist

Han er ikke umiddelbart enig i beskrivelsen andre gir om at det er leteboring som legger igjen de største summene og at gullalderen nå er over. 

- Det kommer veldig an på hvor i leverandørindustrien en holder til, sier han. Bedrifter som jobber mot riggmarkedet er sårbare for svingninger innen leteboring. Samtidig skaper felt i drift ringvirkninger i andre segmenter. Undersøkelser viser at driften av Norne og Skarv skaper betydelige ringvirkninger i regionen. 

Selv er han optimist når det gjelder mer aktivitet i området, og trekker fram 2015 som et spesielt år: 

- I 2015 har vi planlagt to brønner i området rundt Aasta Hansteen. Om det blir gjort funn der kan det gi flere utbygginger, sier Eriksen og legger til at Statoil tror det er mer å hente i dette området, det er en av grunnene til at feltet ble besluttet utbygd. 

Mye skjer lokalt

Sammen med Aasta Hansteen kommer også Polarled, gassledningen som knytter gass fra Norskehavet til Nyhamna. Sammen er Polarled og Aasta Hansteen et av de største industriprosjektene i Europa.

Når Polarled er ferdig ligger infrastrukturen i området klar, noe som kan gjøre det mer realistisk å bygge ut flere felt i området.

Mye av dette skjer lokalt. Eskil Eriksen sier at flere hundre arbeidsplasser har blitt etablert på Helgeland, og viser eksempler som Wasco og Aker Solutions. Malaysiske Wasco har etablert seg på Mo i Rana, og fått kontrakten på å ferdigstille den 520 km lange rørledningen som knytter Aasta Hansteen til Nyhamna. 

Kanskje kommer Snadd?

BPs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Olav Fjellså, ser heller ikke mørkt på framtiden for leverandørindustrien på Helgeland. BP er operatør på Skarv, som hittil har levert godt og med en bra oppetid.

BP har også gjort et funn i Snadd, og gjort testproduksjon her. Nå planlegges ytterligere testproduksjon før man i 2016 skal velge konsept.

- Videre plan er å levere PUD i 2017, og eventuelt starte produksjon i 2019 eller 2020, forteller Fjellså.

Om, og i tilfelle hvordan Snadd skal bygges ut er fortsatt et åpent spørsmål, men Fjellså mener det er store muligheter for at feltet knyttes til produksjonen på Skarv. 

 

- Det er litt tidlig å si noe om størrelsen på utbyggingen, men det som er klart er at et nytt felt som dette vil ha en kostnadsramme på flere  milliarder kroner,  sier han. 

Bygger sakte, men sikkert

BP og Statoil bygger nå et anlegg i Sandnessjøen for lager, vedlikehold og testing av subseautstyr som ved jevne mellomrom må inn på "service". 

- Dette vil gi en del lokal aktivitet. Vi bygger opp virksomheten på Helgeland sakte men sikkert, sier Fjellså. 

Men mer leteboring i Norskehavet er det ingen planer om på kort sikt. 

Mistet jobben 

At de store oljeselskapene har tro på framtiden hjelper lite for de som står midt i nedturen. Et av selskapene som nå nedskalerer virksomheten på Helgeland er Baker Hughes. De sier opp lagerkapasiteten og fjerner tankanlegg. Fire ansatte er tilbudt jobb andre steder enn på Helgeland. 

Aker Solutions er i en heldigere situasjon, og blant selskapene som ikke trapper ned. Selskapet har to organisatoriske enheter i Sandnessjøen med til sammen om lag 100 ansatte. De bygger stålstrukturer, blant annet bunnrammene på Aasta Hansteen, og på ingeniørkontoret gjøres ulike tjenester knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i hele Nord-Norge. 

- Vår virksomhet i Sandnessjøen har ikke vært berørt av den oppbremsingen vi har sett i MMO-markedet på norsk sokkel, sier pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen. Selskapet har heller ingen planer om å endre bemanningen i Sandnessjøen. 

Stabile ledighetstall

Tross oppsigelser og nedgangstider er det ingenting som tyder på økt arbeidsledighet i regionen. Nav-leder i Alstahaug, Audhild Lunde Joakimsen, forteller at arbeidsledigheten i området har vært stabil lenge. 

- De siste tallene vi har er fra utgangen av august. Da var arbeidsledigheten på 3,5 prosent, sier Joakimsen. Hun ser ingen økning som en følge av krisen i leverandørindustrien. 

- Forventer dere økt ledighet som en følge av krisen? 

- Nei, vi har ingen forventning om det. Det eneste klare signalet er at vi forventer økt sysselsetting i 2015, og spesielt på høsten, som en følge av oppstarten på Aasta Hansteen. 

 

Det er store forhåpninger til Aasta Hansteen som skal stå klart i 2017. Illustrasjon: Statoil ASA
Det er store forhåpninger til Aasta Hansteen som skal stå klart i 2017. Illustrasjon: Statoil ASA

Tags