Mistenker ILA i Lofoten

Mattilsynet mistenker ILA-utbrudd i et oppdrettsanlegg i Vågan kommune i Lofoten.

Mattilsynet mistenker ILA-utbrudd i et oppdrettsanlegg i Vågan kommune i Lofoten. 

Det er på lokaliteten Våtvika, driftet av Nordlaks Oppdrett AS, at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (se faktaboks). For å hindre spredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet et forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. 

Det var Veterinærinstituttet som varslet Mattilsynet om mistanken på bakgrunn av positive laboratoriefunn for ILA før helgen. Nå tar Mattilsynet ut nye prøver som sendes Veterinærinstituttet for en verifisering av sykdommen. 

 

Infeksiøs lakseanemi (ILA) 

Alvorlig og smittsom virussykdom. 

ILA-viruset hører til i samme familie som influensavirusene, men gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. Sykdommen er kun påvist hos atlantisk laks.

ILA er en såkalt gruppe-B-sykdom, og den eneste sykdommen hos laks som har et aktivt bekjempelsesprogram. hvis det påvises ILA i et oppdrettsanlegg må all fisken i anlegget slaktes innen 80 dager. Det er Mattilsynet som forvalter bekjempingen av ILA i Norge.  

Les mer hos Veterinærinstituttet.

Tags