Alle 40 er tilbake i arbeid

Værøyselskapet Lofoten Viking er en del av nergårdkonsernet. De produserer tørrfisk og pelagiske arter som sild, lodde og makrell. (Foto: Jim-Børre Andreassen)
I sommer permitterte Lofoten Viking 40 ansatte grunnet russiske sanksjoner. Takket være godt makrellfiske er nå alle tilbake i arbeid.

I sommer permitterte Lofoten Viking 40 ansatte grunnet russiske sanksjoner. Takket være godt makrellfiske er nå alle tilbake i arbeid.

Værøybedriften har i mange år levert svært gode resultater, takket være gode avtaler med russerne. I sommer stengte Russland for import av norsk fisk, og hjørnesteinsbedriften mistet over natten 40 prosent av næringsgrunnlaget, og måtte permittere 40 av sine ansatte.

- Dette er et skudd for baugen for oss. Det største markedet for vårt største produkt og de best betalende kundene er borte. Dette er en stor utfordring, sier leder for Lofoten Viking AS, Arne Mathisen.

 

Satser på nye markeder

Sild har lenge vært det største næringsgrunnlaget for bedriften, og det russiske markedet har vært det desidert største. Nå må de satse på andre markeder.

Sildesesongen starter om noen uker, og de planlegger full produksjon hos Lofoten Viking. Dette er gode nyheter for de ansatte, og de 40 som stod uten jobb i sommer er nå tilbake i arbeid.

-  Alt kan selges, bare prisen er rett. Verden trenger mat, og ikke minst fisk. Det blir en utfordring å finne nye markeder som betaler like godt som russerne, og det finner vi ikke over natta, der har vi en stor utfordring. Men fisken får vi solgt, det er det ikke tvil om, sier Mathisen.

Lofoten Viking AS hadde en nedgang i driftsresultatet på nesten 100 millioner i 2013. Dette skyldes ifølge Mathisen dårligere tilgang på råstoff og priser som gikk noe ned.

- Vi er vant med store svingninger i denne bransjen, og det eneste som er sikkert i fiskerinæringa er at alt er usikkert. Men at så store markeder stenger på sekunder, det har jeg aldri opplevd før.

 

Produksjonen går for fullt

Det er den gode makrellsesongen som holder hjulene i gang. Makrelleksporten påvirkes i liten grad av sanksjonene fra Russland fordi det største markedet ligger i Asia og Nigeria. Alle de permitterte er tilbake i arbeid og sånn vil det fortsette ut sildesesongen.

- Så lenge vi får solgt produktene våre kommer vi til å kjøpe inn sild. Og at vi får solgt unna er det ikke noe tvil om, men vi må nok belage oss på et noe lavere prisnivå, sier Mathisen.

Derfor vil de se en nedgang i resultatet i 2014, men det er ingen krisestemning hos Lofoten Viking.

- Vi står støtt etter mange år med gode resultater, men denne utviklinga er uheldig for hele bransjen, den er uheldig for Nord-Norge og hele fiskeri-Norge.

 

Mathisen som nå er i Italia for å pleie eksisterende og nye kunder, lar seg ikke skremme av russiske sanksjoner,

-  Så lenge du er i fiskerinæringa må du være optimistisk, er du ikke det så kan du like gjerne gå på NAV sier daglig leder i Lofoten Viking AS, Arne Mathisen.

 

 

 

 

 

 

Tags