Kina ser nordover

Forsker mener Norges forhold til Kina må bli bedre.

Kina satser stort i Arktis. Det kan få stor betydning for Norge. Derfor bør vi raskt bedre vårt forhold til Kina, skriver Marc Lanteigne, seniorforsker ved Nupi i en artikkel i Dagens Næringsliv:

Selv om mye er blitt skrevet om Kinas økende utenrikspolitiske interesser det siste tiåret, har landets egen polområdepolitikk vært gjenstand for langt mindre oppmerksomhet. Kina åpnet i år sin fjerde forskningsstasjon i Antarktis, og en femte stasjon er under planlegging. Beijing har også fortsatt å videreutvikle kinesiske forskningsinteresser i Arktis, og landet har hatt en forskningsstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard siden 2004. Kina har allerede én isbryter i drift, «Xuelong», og ytterligere et slikt fartøy er under bygging. Dette skal være ferdigstilt i 2015. 

Tags