Møtes om atomsikkerhet

Onsdag denne uken møtes den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet i Polijarnye Zori på Kolahalvøya.

Onsdag denne uken møtes den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet i Polijarnye Zori på Kolahalvøya.

Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Bård Glad Pedersen. Under møtet skal sikkerheten ved Kola- og Leningrad kjernekraftverk være et av temaene. Et annet tema er den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne avfallet i den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya. 

Andre spørsmål er varsling av atomhendelser, miljøovervåkning og risiko for forurensning fra dumpet radioaktivt materiale i Barentshavet.

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: