Ingen radioaktive utslipp fra atomubåt i Barentshavet

De foreløpige svarene fra prøvene tatt under en norsk-russisk forskningstokt, viser at det ikke er noen lekkasjer fra atomreaktorene i den sunkne atomubåten.

De foreløpige svarene fra prøvene tatt under en norsk-russisk forskningstokt, viser at det ikke er noen lekkasjer fra atomreaktorene i den sunkne atomubåten, melder Havforskningsinstituttet.

Norske og russiske eksperter har i løpet av toktet undersøkt nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter og fisk i områdene der ubåten ligger.

Nå skal prøvene analyseres grundigere og en ferdig rapport om miljøtilstanden ventes i 2015.

- I løpet av de nærmeste ukene skal vi analysere muskelprøver av torsk, hyse og sandflyndre for cesium-137 ved kjemilaboratoriet vårt, sier toktleder Hilde Elise Heldal.

Ubåten K-159 ligger på 246 meters dyp i Barentshavet, og mindre enn 130 kilometer fra grensen til Norge. Ubåten sank på Kildinbanken i Barentshavet under slep på vei til opphugging den 30. august 2003. Båten inneholder rundt 800 kilo brukt kjernebrensel og er en viktig potensiell forurensningskilde å ha kontroll over.

Deltakere på toktet har vært Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedansvarlig instans på russisk side er Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet. Toktet finansieres gjennom regjeringens atomhandlingsplan.

Tags