ILA-utbrudd rett ved norskegrensen

Pechengafjorden ligger nært norskegrensen. Skjermdump
Et tidligere norskeid oppdrettsanlegg på Kola er rammet av infeksiøs lakseanemi (ILA).

Et tidligere norskeid oppdrettsanlegg på Kola er rammet av infeksiøs lakseanemi (ILA). 

Anlegget er ett av to anlegg med laks i Pechengafjorden rett over grensen fra Norge. Anlegget som er rammet er eid av Russkij Losos, skriver Intrafish

Anlegget ble startet på nittitallet av norskeide Gigante Pechenga, men er nå russisk eid. Russkij Losos ble i 2009 kjøpt av Baltic Coast fra St. Petersburg, og har de siste årene økt produksjonen. I anlegget som nå har fått ILA var planen å produsere 12.000-13.000 tonn i år skriver Intrafish. 

Prøvene som påviste ILA ved anlegget ble analysert hos Veterinærinstituttet, og Mattilsynet har varslet de russiske veterinærmyndighetene om utbruddet. 

Fagdirektør i Veterinærinstituttet Brit Hjeltnes har tidligere uttrykt bekymring for sykdomsutbrudd i Russland på grunn av måten de russiste oppdretterne driver på, med store utsett på små områder sammenlignet med norske forhold. 

 

Infeksiøs lakseanemi (ILA) 

Alvorlig og smittsom virussykdom. 

ILA-viruset hører til i samme familie som influensavirusene, men gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. Sykdommen er kun påvist hos atlantisk laks.

ILA er en såkalt gruppe-B-sykdom, og den eneste sykdommen hos laks som har et aktivt bekjempelsesprogram. hvis det påvises ILA i et oppdrettsanlegg må all fisken i anlegget slaktes innen 80 dager. Det er Mattilsynet som forvalter bekjempingen av ILA i Norge.  

Les mer hos Veterinærinstituttet.

 

Tags