Skuffet over manglende lærlingefokus

Deltakerne i debatten var politikerne Geir Pollestad (Sp) (f.h.), Terje Lien Aasland (Ap), Frank Bakke-Jensen (H) og Øyvind Korsberg (Frp). Organisasjonsfolket var også med, næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk, direktør i Norsk Industri Trygve Østmo og nestleder i LO Tor Arne Solbakken. Foto: Linda Storholm
Debatten under årets industrikonferanse handlet blant annet om rekruttering, men politikere og organisasjoner viser altfor liten vilje til å se på den mest effektive løsningen mener direktøren i Mo industripark.

Debatten under årets industrikonferanse handlet blant annet om rekruttering, men politikere og organisasjoner viser altfor liten vilje til å se på den mest effektive løsningen mener direktøren i Mo industripark. 

Arve Ulriksen var skuffet etter debatten. Han var irritert over  snakket som gikk om masse diffuse tiltak uten at noen tar tak i det som er mest effektivt: Lærlingeordningen. 

- Jeg er skuffet over at de ikke ser på et så enkelt og kraftfullt tiltak som lærlingeordningen, sier Ulriksen tydelig irritert. 

Han sier man kunne tatt inn dobbelt så mange lærlinger i industrien som i dag. 

- De unge som kommer ut etter endt lærlingetid er styrket kompetansemessig og har med seg en arbeidskultur som er verdifull. De lærer seg å jobbe, stå opp om morran og ta ansvar. Jeg har sett det skje gang på gang med skolelei ungdom, mange blomstrer når de får arbeide med praktiske oppgaver, sier Ulriksen. 

Han ønsker seg et spleiselag som gjør at industrien ikke ser på ekstra lærlinger som en utgiftspost. 

- Og selv om det er et spleiselag er det ingenting i veien for at ikke det offentlige kan gå inn med mer penger i industrien. Det er bedre å bruke pengene der, enn på Nav senere. 

 

Stort sett enige

Det var til tider rørende enighet mellom deltakerne i debatten under årets Industri2014. Temaene var forutsigbare rammevilkår innen kraftforsyning, skatteregler, rekruttering og klima, men temperaturen holdt seg på et lavt nivå. 

For deltakerne var enige om at hensynet til kraftkrevende industri er veldig viktig. Forutsigbarhet og gode rammebetingelser var de også enige om å gi. Kraftkrevende industri har tilgang til ren kraft her til lands, noe som er det viktigste konkurransefortrinnet for norsk industri mener LO-nestleder Tor Arne Solbakken. 

- Når vi eksporterer aluminium eksporterer vi kraft i fast form, sier han og viser til at lønnsutgiftene i den samme industrien ligger rundt 16 prosent. 

- Kraftprisene er konkurransefortrinnet og det som avgjør om vi er konkurransedyktige eller ikke. For regjeringen er det en samlet oppgave å sørge for at vi får beholde det konkurransefortrinnet, sier Solbakken. 

 

 

Arve Ulriksen, avtroppende direktør ved Elkem Salten.
Direktør i Mo Industripark Arve Ulriksen mener det vil være positivt på alle vis å øke satsingen på lærlinger.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: