Samarbeider om romovervåking

Helt i det stille har Norge inngått en samarbeidsavtale om militære satellitter til kommunikasjon og overvåking.

Det norske forsvar har inngått en samarbeidsavtale med US Air Force om romovervåking, melder Bergens Tidende

Under radaren og helt i det stille ble samarbeidsavtalen om militære satellitter til kommunikasjon og overvåking inngått i sommer. Mindre satellitter skal på kort varsel kunne skytes opp, for å støtte stridende stryker med kommunikasjon og etterretning.

- Avtalen kom i stand etter initiativ fra USA. USA har det største romfartsbudsjettet i verden, men det er ingen bunnløs pengesekk de råder over. Derfor er også USA interessert i å få kostnadene ned, sier forsker Richard B. Olsen ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) til avisen. 

- Norge har en stor nabo i øst, og det er forventet høy aktivitet i nordområdene, både sivilt og militært. For Norge er det viktig å vite hvem som ferdes der oppe. Og Forsvaret må være seg bevisst hvilke muligheter man har og hva som skjer, legger han til. 

Tags