Finansierer ny kunnskap om petroleum i nord

Nordnorsk Petroleumsråd gir 250.000 kroner til UiN for å skaffe mer kunnskap som kan styrke landsdelens vekstmuligheter.

Nordnorsk Petroleumsråd gir 250.000 kroner til UiN for å skaffe mer kunnskap som kan styrke landsdelens vekstmuligheter.

Pengene delfinansierer et forprosjekt knyttet mot kunnskapsutvikling. Regionalt forskningsfond bidrar også med 250.000 kroner. 

- Hovedmålet med prosjektet er kunnskapsutvikling som kan styrke landsdelens vekstmuligheter, sier leder for Nordnorsk Petroleumsråd Arve Knutsen. Delmålene i prosjektet er å skaffe et egendefinert kunnskapsgrunnlag om temaene kapasiere, kompetansje og markedsnettverk hos regionens næringsliv, samt infrastruktur, logistikk, utdanningstilbud og annen særlig relevant infrastruktur. 

Framstå samlet

Prosjektet skal samle inn data og analysere bedriftenes vurdering av egne utfordringer, regionens kompetanse, rekruttering og utdanningstilbud, næringsstruktur og leverandører i regionen. 

- I det videre arbeidet er det viktig å jobbe for å få med aktører i Troms og Finnmark, sier Knutsen. 

Nordnorsk Petroleumsråd drøfter petroleumsrelaterte saker slik at landsdelen framstår samlet i saker som angår hele landsdelen. De jobber også for å fremme utviklingen av petroleumsnæringen i hele landsdelen.

Både fylkeskommuner og kommuner er medlemmer: Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Varanger, Nordkapp, Hammerfest, Tromsø, Lenvik, Harstad, Narvik, Bodø og Alstahaug. Medlemmene skal gjennom forpliktende samarbeid bidra til at petroleumsressursene i Nordområdene skaper størst mulig verdiskaping og sysselsetting i landsdelen. 

Tags