– Det er en fylkeskommunal oppgave å sørge for at vi får en infrastruktur på plass i nordområdene som også fungerer mellom land som Noreg, Sverige og Finland. Det hadde vært etterspurt av både næringsaktører, kompetansemiljøer av ulik karakter og fra folk i alle tre landene, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Fylkeskommunens engasjement i dette nye selskapet betyr blant annet at de skal skaffe til veie til sammen 25 millioner svenske kroner til det fem år lange prøveprosjektet. Flyruta kan være i drift allerede fra januar, melder NRK.