Støre refser nordområdepolitikken

Jonas Gahr Støre synes lite om regjeringens politikk i nord.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener at regjeringen har vært for passiv i satsingen på områdene i nord, og at de har gjort lite for å videreføre den rød-grønne regjeringens ambisjoner om videre vekst i regionen.

- Vi fikk til en opptrappingsplan for aktiviteten i nord. Det vi gjorde var at vi satte oss selv under press, og det betydde at vi oppnådde de resultatene vi ønsket, sier han til Stavanger Aftenblad.

- Men videre utvikling i nord krever politisk oppfølging for at vi skal få til en kunnskaps- og kompetanseutvikling. Nå skal det sies at det har skjedd mye i utenrikspolitikken i det siste som må håndteres. Men jeg synes denne regjeringen har vært for passiv i nord, sier Støre til Aftenbladet.

Tags