- Gassen i nord for dyr

Gassen i nord har ikke en sjanse, mener Norsk Klimastiftelse.

Daglig leder Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse vil ikke ha noen mening om oljevernteknologien, men har liten tro på at nordområdene vil gi noen god avkastning for oljeselskapene.

- Det er sannsynligvis svært vanskelig å få lønnsomhet i olje- og gassproduksjon i nordområdene. Vi ser at det har vært en voldsom kostnadsøkning i industrien. Samtidig har vært et dramatisk kostnadsfall innen fornybar energi, sier Bjartnes til Offshore.no

Tags