Nesten halvparten vil bytte fylke

Nesten halvparten av innbyggerne i Narvik kommune vil bytte fylke. (Foto: Narvik kommune)
Flertallet av innbyggerne i Narvik og Evenes ønsker seg til Troms dersom det skulle det bli en storkommune i Ofoten. Det er overraskende med tanke på at kommunene i dag tilhører Nordland. Dette kommer frem i en fersk rapport som tar for seg kommunestrukturen i Ofoten.

Flertallet av innbyggerne i Narvik og Evenes ønsker seg til Troms dersom det skulle det bli en storkommune i Ofoten. Det er overraskende med tanke på at kommunene i dag tilhører Nordland. Dette kommer frem i en fersk rapport som tar for seg kommunestrukturen i Ofoten.

På oppdrag fra Ofoten regionråd har Telemarksforskning utarbeidet en rapport som tar for seg forskjellige løsninger på kommunestrukturen i området.

Rapporten konkluderer med at en sammenslåing av kommunene Narvik, Tysfjord, Ballangen og Evenes er det beste alternativet. Det er også dette alternativet som har størst oppslutning blant innbyggerne i regionen.

Rapporten tar også for seg hvilket fylke en slik kommune bør tilhøre. Selv om utredningen ikke kommer med noe klart svar på akkurat dette, viser spørreundersøkelser gjort i forbindelse med rapporten, stor uenighet om hvilket fylke en storkommune skal sogne til. Dette er overraskende med tanke på at kommunene i dag tilhører Nordland fylke står det i rapporten.

 

Ønsker seg til Troms

Det er i stor grad innbyggerne i Narvik og Evenes som ønsker å bli en del av Troms. 48,6 % av innbyggerne i Narvik og 58,8 % av innbyggerne i Evenes ønsker en endring av fylkesgrensen. Årsaken til den stor oppslutningen har ifølge rapporten mye å gjøre med geografien i området, i tillegg har Evenes allerede et tett samarbeid med Skånland kommune som ligger i Troms fylke.

Dette står i sterkt kontrast til hva innbyggerne i nabokommunene vil.

Et stort flertallet i Ballangen og Tysfjord ønsker ikke at en ny Ofoten kommune skal tilhøre Troms. I Ballangen vil hele 72 % fortsette å være nordlendinger, mens i Ballangen er det 53 % som fortsatt vil være en del av Nordland fylke. I Ballangen svarer 40% at de ikke har noen formening om de er en del av Nordland eller Troms.


Store avstander

Rapporten peker på at grunnen til de store forskjellene har med både geografiske og historiske forhold. Det pekes blant annet på at avstanden til regionhovedstaden Bodø er lang. I tillegg er kommunene, men unntak av halve Tysfjord allerede tilknyttet Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og ikke Nordlandssykehuset. Dette er forhold som forsterker tilknytting til Troms ifølge rapporten.


Økonomiske fordeler

En annen fordel ved å bli en del av Troms vil være at storkommunen vil få mer penger gjennom det såkalte Nord-Norge-tilskuddet. Velger de å bli en del av nabofylket vil de få omtrent 36 millioner kroner ekstra. Tilskuddets størrelse varierer geografisk, og er større i Troms enn i Nordland. Dermed vil det være økonomisk fordelaktig å innlemmes i Troms for en eventuell storkommune.  

Telemarksforskning er et selvstendig regionalt forankret forskningsinstitutt. Instituttet har nasjonal spisskompetanse på fem fagområder: kulturforskning, natur- og kulturbasert nyskaping, kommuneøkonomi og kommunestruktur og helse og velferdsforskning.

Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Tags