- Naturlig med storkommune i Vesterålen

- Kommunesammenslåing er ikke et mål i seg selv, men det er helt naturlig å se til Vesterålen, og det er det ganske bred politisk enighet om i kommunen, forteller ordfører Grete Ellingsen i Sortland kommune. (Foto: Nordland fylkeskommune/ Ragne Kari Aronsen)
- En storkommune i Vesterålen er vårt utgangspunkt, sier ordfører i Sortland kommune, Grete Ellingsen. Regionen er allerede godt integrert med tanke på boliger, arbeidsmarked og arbeidslivsstruktur, mener hun.

- En storkommune i Vesterålen er vårt utgangspunkt, sier ordfører i Sortland kommune, Grete Ellingsen. Regionen er allerede godt integrert med tanke på boliger, arbeidsmarked og arbeidslivsstruktur, mener hun.

Det er kommunene Hadsel, Bø, Øksnes, Andøy, Lødingen og Sortland som har gått sammen om en utredning for å finne ut av hva en kommunesammenslåing vil innebære.

Lødingen kommune ser også på mulighetene for å slå seg sammen med Harstad kommune eller Vågan i Lofoten.

 

Håper på debatt

Den ferdige rapporten skal foreligge senere i høst og skal legge grunnlaget for en videre debatt om mulighetene i regionen. Grete Ellingsen og Sortland kommune har ikke bestemt seg for de vil gå inn for en storkommune, og vil bruke tiden fremover til å skaffe seg fakta og bidra til en konstruktiv debatt.

- Jeg er opptatt av å ha en åpenhet rundt denne prosessen. Det er ikke sånn at jeg skal gå inn å overkjøre innbyggerne og si at det blir en kommunesammenslåing. Vi må se på grunnlaget, få frem fakta og få til en god debatt rundt dette.

- Kommunesammenslåing er ikke et mål i seg selv, men det er helt naturlig å se til Vesterålen, og det er det ganske bred politisk enighet om i kommunen, forteller Ellingsen.

Nå vil ordføreren involvere innbyggerne i kommunen.

- Nå skal alle i kommunen få kunnskap om hvilke muligheter vi har, og hva det er vi vurderer, så skal folk få mulighet til å mene noe om det.

 

Positive innbyggere

Uten å kjenne til eksakte tall mener ordføreren at Sortland er den kommunen med flest positive innbyggere i forhold til en kommunesammenslåing.

- Men det er fortsatt mange som lurer på hva som skjer, og hvilke erfaringer de har gjort seg i andre kommuner. Vår oppgave nå er ikke å kjøre gjennom som øverste politiske organ, nå skal vi involvere folk i dette sier Ellingsen

Selv om det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til storkommunen trekker Ellingsen frem flere positive virkninger hun tror et slikt samarbeid vil medføre.

- Det er åpenbart behov i en rekke saker for å koordinere, og fremtre som mer slagkraftig. Det være seg infrastruktur som veier, hav, arealplanlegging og miljø. Disse sakene er åpenbart i regionens interesse, de er i kommunenes interesse, og da er det veldig greit å kunne stå fram som én.

 

Svekkelse av lokaldemokratiet

På spørsmålet om det er noen negative sider ved en slik sammenslåing svarer ordføreren:

- Demokratispørsmålet er verdt en debatt, og der vil jeg ikke være så veldig bastant, dette må vi diskutere. Det kan være fordelere og ulemper. Vi får færre politikere og noen kan tenke at det er mindre demokratisk, men på den andre siden får vi kanskje mer spesialiserte politikere.

- Alle kommunene er enig om at vi trenger en utredning, så det er et godt utgangspunkt for en videre diskusjon, men det er generelt ulike syn og signaler fra de ulike kommunestyrene avslutter ordfører i Sortland, Grete Ellingsen.

I Harstad går ordfører Marianne Bremnes inn for å innlemme syv av nabokommunene til en storkommune i Midtre-Hålogaland. For to av kommunene vil det i så tilfelle innebære bytte av fylke.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: