Vestlige sanksjoner merkes hos russisk oljegigant

Det russiske oljeselskapet Rosneft sier opp 1 av 4 ansatte hos selskapets hovedkontor for å spare penger. Dette er det sterkeste beviset for at de vestlige sanksjonene får følger for den russiske oljeindustrien.

 Det russiske oljeselskapet Rosneft sier opp 1 av 4 ansatte hos selskapets hovedkontor for å spare penger. Dette er det sterkeste beviset for at de vestlige sanksjonene får følger for den russiske oljeindustrien.

 Rosneft har et massivt investeringsbehov de neste årene om de skal utvikle nye oljeområder i øst-Siberia. Med de nye EU sanksjonene mister Rosneft mulighetene for å investere i sårt tiltrengt teknologi fra Europa.  Dette er eknologi de trenger for å fornye og utvikle oljeproduksjonen i landet skriver  The Wall Street Journal.

 Russland er spesielt avhengig av vestlig teknologi for å fornye raffineriutsyr og  nye deler til gassturbiner. Dette betyr at en modernisering av raffinerier blir sett på som nesten umulig med de nye sanksjonene dette melder The Mocow Times.

 

Tags