Sortland skal huse Mattilsynets hovedkontor i nord

Grete Ellingsen (H) er i dag utnevnt som statssekretær i kommunal- og administrasjonsdepartementet.
Da den nye regjeringen i fjor høst ba Mattilsynet om å komme med forslag om effektivisering, ble regionkontoret på Sortland foreslått nedlagt. Nå ser det derimot ut til at kontoret utvides, og blir hovedkontor for hele Nord-Norge.

Da den nye regjeringen i fjor høst ba Mattilsynet om å komme med forslag om effektivisering, ble regionkontoret på Sortland foreslått nedlagt. Nå ser det derimot ut til at kontoret utvides, og blir hovedkontor for hele Nord-Norge.

- Vi er veldig glade, og er både lettet og lykkelige, sier en oppspilt Grete Ellingsen, ordfører i Sortland kommune, på telefon til High North News.

Nyheten om regjeringens beslutning ble kjent i dag.


Sender viktige signaler til landsdelen

- Vi har jobbet hardt for å synliggjøre at Sortland er et godt og fullverdig alternativ for å kunne "serve" hele Nord-Norge, legger hun til.

- Jeg synes også dette sender noen viktige signaler inn i landsdelen, om at regjeringen har grepet inn og vil etablere her - i stedet for i Tromsø. Det er så positivt at de er tydelige på det, sier Høyre-ordføreren.

Det var Mattilsynets direktør Harald Gjein som i sin tid foreslo å legge ned regionkontoret på Sortland, hvor i så tilfelle 13 årsverk ville blitt berørt.

Vedtaket om at regionledelsen for Mattilsynet i Finnmark, Troms og Nordland skal lokaliseres til Sortland ble fattet i går.


Midt i det blå matfatet

- Dette er en klok og god avgjørelse fra regjeringen. Sortland ligger midt i det blå matfatet og kontoret der har vist at de kan levere de tjenester både næringslivet og myndighetene trenger, sier Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder i Nordland.

I pressemeldingen fra regjeringen gjør myndighetene et poeng av at kontoret på Sortland allerede er velfungerende, og at nærhet til de tilsynspliktige er viktig i det utøvende arbeidet.

Mattilsynet skal nå effektiviseres, med en overgang fra tre til to forvaltningsnivåer - og antall regioner skal reduseres fra åtte til fem.

Tilsynet har i løpet av den kommende fireårsperioden satt seg som mål å øke tilsynsproduksjonen med omlag 25 prosent.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: