Klart for første møte i Europautvalget

Førstkommende fredag er det duket for det første møtet i regjeringens Europautvalg.

Førstkommende fredag er det duket for det første møtet i regjeringens Europautvalg.

Møtet skal ledes av Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og Norges forhold til EU. Helgesen er også den som skal lede utvalget, som vil bestå at de regjeringsmedlemmene som til enhver tid har viktige EØS-saker til behandling.

- Dialog med bedrifter, regionale og lokale myndigheter, arbeidslivets parter og andre samfunnsaktører er en viktig forutsetning for tidlig norsk medvirkning i europeisk politikkutforming.  Europapolitikken berører de aller fleste deler av samfunnet. Europapolitikken skal være et nasjonalt lagarbeid, slo statsråden fast i juni, da regjeringen presenterte sin nye EU-strategi.

Tags