Lærere mangler, og utdanning er ofte utilstrekkelig. Det har kommet frem i en undersøkelse av morsmålsopplæring i lulesamisk i  forrige uke.

Elisabeth Berglund er en forelder til to barn, men ingen av barna får opplæring i lulesamisk, selv om de har rett til det. Familien bor i Småland Värnamo.