Vi må beholde de unge hodene

Hvordan skaper vi en attraktiv landsdel for å beholde de unge hodene, spør direktør Odd Emil Ingebrigtsen i Bodøregionens utviklingsselskap AS (BRUS) i denne kronikken.

Hvordan skaper vi en attraktiv landsdel for å beholde de unge hodene? Dette er vel kjernen i svaret på fremtidig verdiskaping i nord.

Nord Norge sto samlet på stands under oljemessen ONS i Stavanger. Det symboliserer på en god måte at Nord Norge kan samarbeide samtidig som man konkurrerer. Begge deler særdeles viktig for å få til en robust utvikling i landsdelen.  

Rektoren ved Universitetet i Tromsø (UiT) holdt innlegg på et Nord Norsk frokostmøte på oljemessen ONS med tema «grep for videre vekst i nord – og kompetansetilgang».  Hennes svar er å skape ett universitet i Nord Norge. Vil dette bidra til dynamikk og utvikling?

Tilgang på gode folk og kunnskap er særdeles viktig for verdiskapingen i fremtiden. Enten det gjelder verdiskaping innen olje og gass, eller andre naturlige fortrinn vi har her nord.  Er ikke dynamikk og konkurranse også innen utdanningssektoren en fordel fremfor fokus på å skape en «tungrodd» mastodont av en utdanningsinstitusjon som skal serve hele Nord Norge – styrt fra Tromsø. Næringslivet i Nordland står for ca.  57% av verdiskapingen i Nord-Norge og ca. 57% av befolkningen. Er vi tjent med en slik løsning?

Nord Norges to Universiteter supplert med høyskolene utgjør landsdelens grunnleggende «kunnskapsgrunnmur» for fremtidig verdiskaping. Særdeles viktig for alle deler av Nord Norge. Alle institusjonene har sine styrker, som er et naturlig utgangspunkt videreutvikling.

Så hva er vi best tjent med? Hva vil være det beste grunnlaget for økt verdiskaping? Hvordan kan vi beholde/ få tilbake de unge engasjerte gode hodene?

Debatten om struktur i høyere utdanning gått høyt i sommer. Det har vært engasjement og mange gode og interessante utspill.

Vi har alle en felles interesse - å organisere høyere utdanning og forskning i Nord Norge slik at verdiskapingspotensialet og bidrag til kunnskapsdannelse blir størst mulig.

Næringslivet er spesielt opptatt av en videre utvikling av teknologisk utdanning i nord.

Fra Universitetet i Tromsø  (UiT)  er svaret at vi er best tjent med 1 universitet for hele Nord Norge – med hovedsete i Tromsø.

Stiller meg svært undrende utspill fra Anne Husebekk, rektor ved UiT som sier: «Vi synes det vil være uheldig å splitte teknologimiljøene, og ønsker Narvik-miljøet inn under UIT.  Det er vårt primære ønske. Skulle Narvik-miljøet bli en del av Universitetet i Nordland  (UiN) betyr det at det må bygges opp et nytt teknologimiljø rundt det nye teknologibygget i Tromsø».

Dette er en dårlig skjult trussel og fremstår noe panisk. Trusler er et dårlig utgangspunkt for både samarbeid og konkurranse.  Også noe respektløst overfor Høgskolen i Narvik som er hovedstaden for teknologiutdanning i nord. Langt større enn UiT.  

Dette skaper etter min mening uro, dårlig samarbeidsklima og en unødvendig hissig tone i debatten.

Utspillet går helt på tvers av den arbeidsdelingen som er gitt i nasjonale dokumenter som er bredt forankret i stortinget. Blant annet den siste Nordområdemeldingen der det fremheves en overordnet arbeidsdeling i nord, hvor UiN gis en tydelig verdiskapingsprofil, mens UiT beskrives som den ledende institusjonen på klima og miljø, og Høgskolen i Narvik (HiN) omtales som det sentrale teknologiske fagmiljøet i nord.

Det er et faktum at hoveddelen av næringslivet i nord som etterspør ingeniører finnes i den sørlige delen av Nordland. Særlig stort gap er det innen teknologifag, som slår sterkt ut i industrien på Helgeland og innen leverandørindustri til petroleumsindustri og til marin og maritim industri.

Det er et felles ansvar for oss alle å sørge for dekke opp denne mangelen. Da er dårlig skjulte trusler på tvers av både prinsippene for debatten og den etablerte arbeidsdelingen bare til skade for debatten, diskusjonen og nord-norske interesser.

For å beholde de unge hodene må vi ha attraktive arbeidsplasser og studietilbud. Hva vil best bidra til verdiskaping i Nord Norge? Hvordan skape studier relevante for næringslivet?  Konkurranse og samarbeid skaper dynamikk ikke bare i næringslivet, men også i utdanningssektoren. Derfor er vi er best tjent med 2 universiteter som utfyller hverandre og er noenlunde jevnbyrdig med hensyn til antall studenter og ressurser.  

 

Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i Bodøregionens utviklingsselskap AS (BRUS).

 

 

Tags