"Vi skal lenger nord"

- Norge er i dag den eneste arktiske nasjonen som ikke driver oljeaktivitet i islagt farvann. Nesten, skriver kommentar Astrid Meland i VG i dag.

- Norge er i dag den eneste arktiske nasjonen som ikke driver oljeaktivitet i islagt farvann. Nesten, skriver kommentar Astrid Meland i VG i dag:

Vi har allerede lett etter olje og gass i Barentshavet i 30 år, men bare Snøhvit er bygget ut. Nå er Goliat under bygging, mens Statoil har utsatt Johan Castberg flere ganger, feltet som Nordkapp inderlig håper å bli ilandføringsby for. Lenger nord i Barentshavet er vi ikke, for nord for Bjørnøya ligger iskanten i mars og store deler av området er dekket av drivis på vinteren.

Teknisk kan det være utfordrende og dyrt. Men med varmere klima, jusen avklart med russerne og nordområdene som norsk storsatsing, skal vi nok lenger nord. Og det selv om det blir bråk hver gang oljefolk forsøker å krysse grensen, for eksempel med å undersøke havbunnen der oppe, skriver Meland. 

Tags