- Haster å få på plass beredskapssenter

Tomas Norvoll (Ap) er kritisk til regjeringens forståelse av Nord-Norge. (Foto: Kjetil Rakkenes Anda)
- Lofoten er verdens største olje-lense, mener Tomas Norvoll. Under åpningen av den nordnorske standen på oljemessa ONS i går brukte fylkesrådslederen for Nordland tiden på å snakke om viktigheten av å få på plass en beredskaps- og oljevernbase i Lofoten eller Vesterålen.

- Lofoten er verdens største oljelense, mener Tomas Norvoll. Under åpningen av den nordnorske standen på oljemessa ONS i går brukte fylkesrådslederen for Nordland tiden på å snakke om viktigheten av å få på plass en beredskaps- og oljevernbase i Lofoten eller Vesterålen.


Da Norvoll talte til de titalls fremmøtte på den nordnorske fellesstanden på den internasjonale oljemessen Offshore Northern Seas i Stavanger i går, trakk han frem at det allerede i dag er aktivitet som kan utgjøre en risiko for Lofoten, Vesterålen og Senja. 

På grunn av den lange kystlinjen er Nordland ekstra utsatt om det skulle skje en ulykke i Norskehavet. Her går havstrømmene som kjent nordover, sier han; med Lofoten som verdens største oljelense.

 

- Petroleumsindustrien må engasjere seg

- Et utslipp derfra vil derfor også kunne ha store konsekvenser for både Lofoten og Vesterålen. Samtidig er det tøffe forhold langs kysten vår, både vær og vind og ikke minst kulde, gjør beredskapsarbeidet ekstra utfordrende. Vi der derfor enige om at beredskapen må bygges ut langs hele kysten av Nord-Norge. Ut i fra dette har vi engasjert oss sterkt i arbeidet med å bygge en beredskaps- og oljevernbase i Lofoten/Vesterålen, sier Ap-politikeren.

- Her er hele Nord-Norge også enige om at petroleumsindustrien må engasjere seg i å få en slik base på plass. Det er imidlertid ikke næringen enig i, skal en dømme etter den responsen vi har fått når vi har tatt opp dette temaet med oljeselskapene, legger han til.

- Det står i regjeringserklæringen at det skal opprettes. Det er en god ide, men det er viktig at det er noe som er ordentlig, og ikke bare ei kai med oljelense på, men også noe som bygger beredskapen i Nord-Norge – vi har mange umistelige verdier, sier Norvoll.

 

Mindre vekst enn forventet

Under åpningen kom han også med en innrømmelse om at alt ikke har gått den veien politikerne har håpet på:

- I forhold til utviklingen av olje- og gass, har vi ikke fått den veksten vi hadde håpet og trodd på når oljenæringen kom nordover.

Fylkesrådsleder i Troms, Line Fusdahl, er enig i at det haster med et beredskapssenter:

- Dette er realiserbart, og dette må komme uansett om det blir oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen eller ikke. Vi må huske på at skipstrafikken rett utfor stuedøra vår, sier hun.

- Vi har ikke god nok beredskap, understreker hun.

Under åpningen i går ble det også snakket mye om det nyetablerte samarbeidsprosjektet Nordnorsk råd. En av ambisjonene er at Nord-Norge skal fremstå som en region; ikke tre.

- Klarer vi ikke å samarbeide, blir vi splittet og spist, mener Norvoll.

 

Vil ha rør fra Barentshavet

- Det politiske budskapet skal styrkes med krav til sentrale myndigheter, men også til selskaper som opererer på våre felles ressurser. Da snakker vi om krav om å utvinne på en bærekraftig måte, særlig med tanke på fiskerinæringen. Vi skal bidra til nasjonsbygging, sier Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark.

Han mener Nord-Norge står på startstreken til uante muligheter, og at det er viktig å til rettelegge for at oljeselskapene får langsiktige muligheter. Det støttes han på, av Line Fusdahl, som ønsker at det legges rør fra Barentshavet og inn til fastlandet.

- Vi må tenke på hvordan vi skal utvikle det som allerede er funnet, og det som skal finnes. Vi må ha produksjon hele tiden og kan ikke være avhengige av at skip skal frakte dette – vi har mye dårlig vær i Nord-Norge. Derfor er det viktig å snakke om slike muligheter, selv om det ikke er skissert enda. Ilandføringen blir uansett viktig, mener hun.

Hva kostnader gjelder, mener hun det er noe felleskapet må betale, fordi det er fellesskapet dette skal bygges for.

 

- Må tidligere inn i prosessene

Norvoll ønsker seg mer medbestemmelse, både fra lokalt og regionalt nivå:

- Våre petroleumsressurser er en nasjonal ressurs. Imidlertid har jeg lyst til å invitere våre nasjonale myndigheter til å samarbeide tettere med kommuner og fylkeskommuner om den videre utviklingen av denne stadig viktigere næringen i nord. Blant annet har Norskehavsrådet, Nordnorsk petroleumsråd og Nordland fylkeskommune alle vedtatt punkter vi ønsker å samarbeide tettere om, sier han.

Fylkesrådslederen i Nordland mener man må tidligere inn i prosessene, både når det gjelder åpning av områder, utlysninger og tildelinger:

- Jeg er klar over at dette strider noe med dagens regime. Her møter vi både byråkratiske, politiske og selskapsinterne utfordringer, men vi må ikke la det beste bli det godes fiende, mener han.

Tags