Lager allianse mot tollmurer og handelshindringer

Sjømatalliansen kaller de seg. Norske sjømatorganisasjoner organiserer seg i kampen for bedre markedsadgang.

Sjømatalliansen kaller de seg. Norske sjømatorganisasjoner organiserer seg i kampen for bedre markedsadgang.

 - Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på sin vei ut til forbrukerne. Tollmurer og ulike handelshindringer gjør vår handel vanskelig, og for enkelte produkter umulig. Vi må stå sammen for å synliggjøre hvor viktig frihandel er, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Nor-Fishing

Sjømatalliansen ble født under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim denne uken. Bak alliansen står foruten Norges Fiskarlag Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes samarbeidsråd og Fiskebåt.  

Målet er å sikre full markedsadgang for norsk sjømat verden over.

- Vi kan ikke sitte stille og se på handelshindrene. De verdiene vi i fellesskap representerer langs kysten er svært viktig for sysselsetting og lokalsamfunn. Ved å samle kreftene står vi langt sterkere, sier administrerende direktør i FHL, Geir Ove Ystmark.

Frihandel til EU

Norske myndigheter ble orientert om organiseringen da Ystmark og Ingebrigtsen i morges hadde et møte med Europaminister Vidar Helgesen.

- Vi la der vekt på at det er viktig å få på plass stabile marked. Først og fremst gjelder det EU og Europa som er vårt hjemmemarked. Vi må ha et langsiktig arbeid for frihandel til EU, og ikke hindres av at Canada og USA kan få en bedre handelsavtale enn det vi har, sier Ystmark.   

Tags