Ny maritim forskningsplan

En ny versjon av Maritimt Forum Nords FoU-plan for maritim næring i nord er nå ferdig.

En ny versjon av Maritimt Forum Nords FoU-plan for maritim næring i nord er nå ferdig.

Den første versjonen av FoU planen var ferdigstilt i 2012 og ble gjennomført av forskere fra Universitetet i Tromsø, Norut, Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Nordland. I dette arbeid ble dialogmøter gjennomført med over 60 bedrifter. Den tette dialogen med næringsaktørene har dannet grunnlaget for en omfattende kartlegging av aktuelle forsknings- og innovasjonsområder i landsdelen og en rekke forslag til samarbeidsområder.

Den nye «Forsknings –og utviklingsplan for maritim næring i nord 2014» har blitt laget av Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland. I dette arbeidet har det blitt lagt vekt på å frem potensialet for nyskaping i maritim næring i nord. Videre har det fokusert på tiltak for å stimulere til økt nyskaping og verdiskaping i den maritime næring og en bredere belysning av de strategiske mulighetene i nord i årene som kommer.

Les mer og last ned planen her.

 

Tags