Presenterer kysthistoria

Komande tysdag vert den norske kysthistoria presentert under Nor-Fishingmessa i Trondheim, skriv Møre-Nytt. 
Norges fiskeri- og kysthistorie er tittelen på det fem band store bokverket, og dette er den fyrste nasjonale og heilskaplege fiskerihistoria som er skrive. verket er ei framstilling av fiskeria si rolle i norsk samfunnsutvikling, men ikkje berre det. Det er også ei soge om kysten og kystsamfunna, om kystbefolkninga sine levekår, skriv avisa. 

Bokverket har vorte til gjennom eit samarbeid mellom ei rekkje institusjonar og aktørar. 


Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: