Bok om historisk naboskap

En fersk bok tar for seg kontakten mellom Norge og Russland historisk.

Under historiekonferansen i Kirkenes i oktober lanseres bokverket «Det asymmetriske naboskapet ». Verket tar for seg forholdet mellom Norge og Russland, og bind én omhandler tidsperioden fra 1814 til den russiske revolusjonen i 1917, skriver Finnmarken.

- Det var en tid preget av naturlig samhandling i nord. Kontaktflatene mellom russere og nordmenn var brede. Det viktigste var pomorhandelen, som ble oppfattet som positiv og ukontroversiell. I havområdene og på Svalbard ble det drevet fangst og fiske, og det var derimot ikke alltid like konfliktfritt, forteller historiker ved universitetet i Tromsø, Jens Petter Nielsen, som er prosjektleder, og redaktør for første bind, til avisen.


Tags