Full stopp og alle permittert

Stor internasjonal etterspørsel etter ressurser som fisk og metaller fra Nordland gjør utsiktene svært gode for fylkets næringsliv. Her fra Værøy, hvor Lofoten Viking blant annet produserer eksportprodukter som sild og tørrfisk. (Foto: Jim-Børre Andreassen)
Lofoten Viking på Værøy stoppet produksjonen da de russiske importrestriksjonene kom.

Lofoten Viking på Værøy stoppet produksjonen da de russiske importrestriksjonene kom. 

Nå er alle de 40 ansatte permittert skriver Dagens Næringsliv

– Jeg har vært med på å selge pelagisk fisk til Russland siden det ble lov, etter at jernteppet falt på 90-tallet, men jeg har aldri vært borti en mer alvorlig situasjon, enn denne. Det er soleklart at denne situasjonen kan få svært store konsekvenser for norsk eksport av sild, makrell og lodde til Russland, sier daglig leder Arne Mathisen til Dagens Næringsliv.

Hjørnesteinsbedrift

Lofoten Viking er en del av Nergårdkonsernet, som eier 52,3 prosent av selskapet. Daglig leder Arne Mathisen eier 22,3 prosent, Lorentz Hardy 22,3 prosent og Jens-Petter Gylseth 3,2 prosent. Selskapet er hjørnesteinsbedriften på Værøy i Lofoten, som har i underkant av 800 innbyggere.

Selskapet omsatte ifjor for 510 millioner kroner, og produserer både tørrfisk, hvitfisk og pelagisk. Årlig sysselsettes rundt 70 årsverk, men nå i lavsesongen er det omkring 40 ansatte. Som alle nå er permittert.

Omdirigerte båt til Island 

For etter importstoppen i forrige uke står produsentene uten en reell avtaker på silda. Hos Lofoten Viking på Værøy står det rundt 1000 tonn sild, lodde og makrell på fryselager. Egentlig skulle denne nå vært på vei til St. Petersburg, men båten som skulle hente fisken ble omdirigert til Island etter at Putin satte ned foten for norsk fisk. 

Island, Grønland og Færøyene vil nå overta Norges rolle som leverandør til Russland. De overtar et kanonmarked som er bygd opp siden 1990-tallet. 

Mathisen sier at dersom denne utestengelsen blir langvarig vil det bli svært vanskelig for Norske eksportører å komme tilbake. 

Nå bruker han tiden på å finne nye avtakere på fisken. Russland har vært det største markedet for Lofoten Viking, men de har også vært store i det ukrainske markedet som også ligger nede på grunn av situasjonen. 

 

Lofoten Viking må finne nye avtakere på fisken som ligger på lager. Foto: Jim-Børre Andreassen
Lofoten Viking må finne nye kjøpere etter den russiske importstoppen. Foto: Jim-Børre Andreassen

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: