Krever at seismikktillatelse trekkes tilbake

Bellona er langtfra imponert over saksbehandlingen på en ny seismikktillatelse i Andfjorden i Vesterålen.

Bellona er langtfra imponert over saksbehandlingen på en ny seismikktillatelse i Andfjorden i Vesterålen. 

Nå krever miljøorganisasjonen at tillatelsen trekkes tilbake med umiddelbar virkning. 

-Seismikksøknaden må snarest sendes ut på en ny og mer omfattende høringsrunde, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Tynt grunnlag

Bellona sender nå et brev til Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet hvor de krever ny behandling av saken. Miljøorganisasjonen begrunner dette med mangelfull informasjon fra Kystverket i prosessen, manglende åpenhet, og at ikke alle berørte parter er blitt hørt. 

-Bellona  mener søknaden har blitt behandlet på et svært tynt kunnskapsgrunnlag, og høringsrunden har i beste fall vært selektiv, sier Lundberg.

Planen er at Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) skal skyte seismikk i området i september. Dette er del av et forskningsprosjekt finansiert av fem oljeselskap, deriblant Statoil. Målet med seismikkskytingen er å forske på mulig dypforvitring av grunnfjell, som kan være tilfellet på Utsirahøyden. 

Fiskerne betaler prisen

Selv om Andfjorden ikke er åpnet for oljevirksomhet eller er en del av en åpningsprosess, vil seismikken eies av oljeselskapene og oljedirektoratet, og vil kunne si om det er indikasjon for olje og gass i området. 

- Det er uhørt at regjeringen nok en gang lar fiskerne i Vesterålen betale prisen i form av tapt fangst og inntekt, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona. Hun mener fiskeriministeren nå svikter den viktigste næringen i Vesterålen dersom hun ikke bruker sine politiske muskler på å få Kystverket til å snu. 

Tags